HOT DEAL! PÂNĂ LA -30% LA ARTICOLELE SELECTATE la ofertă

Reglementări pentru magazine

  1. 1. DEFINIȚII
   1. 1.1 Regulamente – prezentul Regulament, care stabilește principiile de încheiere a contractelor de vânzare la distanță prin intermediul Magazinului Internet, principiile de executare a acestor contracte, drepturile și obligațiile părților și principiile procedurii de soluționare a reclamațiilor. În domeniul de aplicare a serviciilor prestate prin mijloace electronice, Regulamentele sunt, respectiv, Regulamentele menționate la articolul 8 din Legea poloneză privind prestarea serviciilor electronice.
   2. 1.2 Clientul – o persoană fizică având capacitate deplină de exercițiu, o persoană juridică sau o unitate organizațională fără personalitate juridică, căreia legea îi recunoaște capacitate juridică, care încheie un Contract de vânzare la distanță cu Vânzătorul.
   3. 1.3 Consumator – un consumator în sensul articolului 22¹ din Codul civil polonez. Conform definiției legale: prin Consumator se înțelege o persoană fizică care efectuează cu un întreprinzător o acțiune juridică care nu este direct legată de activitatea sa comercială sau profesională.
   4. 1.4 Persoană fizică care conduce o întreprindere individuală și care efectuează o achiziție neprofesională - persoană fizică care încheie un contract de vânzare la distanță care nu are legătură directă cu activitatea sa comercială, atunci când conținutul acestui contract indică faptul că acesta nu are un caracter profesional pentru această persoană, care rezultă în special din obiectul activității sale comerciale, pus la dispoziție în baza dispozițiilor Centralei de înregistrare și informare a întreprinderilor, căreia legea îi acordă dreptul de a: se retrage din contract pe baza principiilor acordate Consumatorilor, de a aplica dispozițiile privind clauzele interzise utilizate în contractele standard și privind răspunderea pentru defectele lucrului vândut.
   5. 1.5 Vânzătorul – MARBO Ulikowski Spółka Komandytowa, tel. , info@marbosport.ro, NIP 6641963729, REGON 292794781.
   6. 1.6 Adresa de înregistrare a vânzătorului – Boczna 41, 27-200 Starachowice.
   7. 1.7 Magazin online – un serviciu de internet administrat de Vânzător, disponibil la adresele electronice: https://www.marbosport.ro, prin intermediul căruia Clientul poate obține informații despre Bunuri și disponibilitatea acestora și poate cumpăra Bunurile sau comanda serviciul.
   8. 1.8 Contract de vânzare la distanță – un contract de vânzare a Bunurilor/serviciilor/livrare de conținut digital (dacă este cazul), încheiat prin intermediul Magazinului Online.
   9. 1.9 Bunurile – un bun mobil pe care Clientul îl poate achiziționa în Magazinul Online.
   10. 1.10 Politica de confidențialitate și cookie-uri a Magazinului Online – un document care stabilește reguli detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal și utilizarea cookie-urilor. Politica de confidențialitate și cookies constituie Anexa nr. 3 la Regulament și este disponibilă la adresa https://www.marbosport.ro/rum-privacy-and-cookie-notice.html.
   11. 1.11 Suport durabil – înseamnă un material sau un instrument care permite Clientului sau Vânzătorului să stocheze informații care îi sunt adresate personal într-un mod care permite accesul la informații în viitor pentru o perioadă de timp adecvată scopurilor pentru care sunt utilizate informațiile și care permite reconstituirea informațiilor stocate într-o formă neschimbată, în special poșta electronică.
   12. 1.12 Formular electronic de comandă – procedura electronică de comandă furnizată de Vânzător Clientului.
   13. 1.13 Formular electronic de returnare – procedura electronică de returnare furnizată de Vânzător Clientului; disponibilă la adresa https://www.marbosport.ro/returns-open.php.
   14. 1.14 Formular electronic de reclamație – procedura electronică de reclamație furnizată de Vânzător Clientului; disponibilă la adresa https://www.marbosport.ro/rma-open.php.
   15. 1.15 Trimiterea unei comenzi – confirmarea comenzii prin apăsarea butonului "" de către Client, tratată ca trimitere de către Client a unei declarații obligatorii de voință de a încheia un contract de vânzare la distanță cu Vânzătorul.
   16. 1.16 Cont – un set de date stocate în Magazinul Online și în sistemul TIC al Vânzătorului privind un anumit Client și comenzile plasate de acesta și contractele de vânzare la distanță încheiate, cu ajutorul cărora Clientul poate plasa comenzi, precum și anula, modifica sau încheia contracte de vânzare la distanță în timp util.
   17. 1.17 Evaluarea serviciului de comandă și evaluarea anumitor bunuri – declarații subiective și evaluări făcute de Client sub forma atribuirii de stele de la 1 la 5 pentru Magazinul online după finalizarea comenzii.
  2. 2. DISPOZIȚII GENERALE
   1. 2.1 Tipuri și domeniul de aplicare a serviciilor furnizate pe cale electronică:
    1. 2.1.1 încheierea de contracte de vânzare Online - în ceea ce privește Bunurile vândute în Magazinul Online,
    2. 2.1.2 regulile de înregistrare și de utilizare a Contului în cadrul Magazinului Online,
    3. 2.1.3 adăugarea de opinii, comentarii și evaluări - Clientul poate adăuga o opinie sau un comentariu la comanda sau tranzacția sa,
    4. 2.1.4 trimiterea de e-mailuri de confirmare a primirii comenzii, a plății, a acceptării comenzii de către Vânzător.
   2. 2.2 Utilizarea Magazinului Online este posibilă cu condiția ca sistemul informatic utilizat de Client să îndeplinească următoarele cerințe tehnice minime:
    1. 2.2.1 browsere de internet, respectiv Firefox, Chrome, Internet Explorer în versiunea actuală;
    2. 2.2.2 orice program de vizualizare a fișierelor în format PDF.
   3. 2.3 Conținutul, inclusiv descrierile Bunurilor și prețurile, plasate pe paginile Magazinului online constituie o invitație la încheierea unui contract în sensul articolului 71 din Codul civil polonez. Acestea capătă caracter obligatoriu - în scopul încheierii unui contract specific - numai atunci când Clientul trimite o comandă, care are loc prin apăsarea butonului "".
   4. 2.4 Vânzătorul pune la dispoziție prezentul regulament și anexele prin intermediul unui link situat pe pagina de pornire înainte de încheierea contractului de vânzare la distanță, în timpul derulării contractului și după încheierea acestuia. Clientul poate să îl descarce și să facă o copie tipărită.
   5. 2.5 Pentru a asigura securitatea comunicării și a transmiterii de date în legătură cu serviciile furnizate, Magazinul online întreprinde măsuri tehnice și organizatorice adecvate nivelului de securitate al serviciilor furnizate, în special măsuri pentru a preveni dobândirea și modificarea de către persoane neautorizate a datelor cu caracter personal transmise pe Internet.
  3. 3. COMENZI
   1. 3.1 Plasarea unei comenzi în Magazinul online se poate face prin intermediul unui Cont sau prin alegerea opțiunii de cumpărare fără înregistrare.
   2. 3.2 Achiziția se realizează prin completarea formularului electronic de comandă disponibil pe paginile Magazinului online. Selectarea bunurilor comandate se face prin adăugarea acestora în coș. Formularul electronic de comandă specifică, printre altele, ce Bunuri, la ce preț și în ce cantități dorește Clientul să comande la locația indicată de acesta. Clientul ia măsurile tehnice corespunzătoare pe baza mesajelor afișate.
   3. 3.3 După ce Clientul furnizează toate datele necesare, se afișează un rezumat al comenzii. Rezumatul comenzii va conține informații privind: datele de identificare a Vânzătorului, obiectul comenzii, prețul unitar și prețul total al bunurilor comandate, inclusiv costurile de livrare și altele, dacă este cazul, metoda de plată selectată, metoda de livrare selectată, termenul și costurile de livrare.
   4. 3.4 Dacă obiectul contractului este livrarea de conținut digital care nu este înregistrat pe un suport durabil sau servicii furnizate prin mijloace electronice sau servicii la distanță - Clientul, într-o casetă de bifare suplimentară, necesară pentru plasarea unei comenzi și situată pe formularul de comandă electronică, este de acord cu următoarele: "Sunt de acord cu livrarea de conținut digital care nu este înregistrat pe un suport durabil sau cu începerea furnizării serviciilor înainte de expirarea a 14 zile de la data încheierii contractului și accept pierderea dreptului de retragere din contract". Vânzătorul va confirma primirea consimțământului menționat mai sus prin e-mail.
   5. 3.5 Pentru a plasa o comandă, este necesar să furnizați în formularul electronic de comandă datele personale marcate ca fiind obligatorii, să acceptați conținutul Regulamentului, să trimiteți comanda apăsând butonul "".
    1. 3.5.1 Trimiterea de către Client a formularului electronic de comandă constituie o declarație obligatorie de voință de a încheia un contract de vânzare la distanță, în conformitate cu conținutul prezentului Regulament.
    2. 3.5.2 Contractul de vânzare la distanță este considerat încheiat în momentul acceptării de către Vânzător a formularului de comandă electronic, care este confirmat prin afișarea către Client a unui mesaj de acceptare a comenzii și furnizarea numărului comenzii.
    3. 3.5.3 După încheierea contractului de vânzare la distanță, Clientul primește, sub forma unui e-mail, o confirmare a comenzii transmise, care conține: confirmarea acceptării comenzii pentru executare și care conține confirmarea finală a tuturor elementelor semnificative ale comenzii și condițiile generale ale contractului de vânzare la distanță încheiat (Regulamentul magazinului online cu anexa 1 și 2), datele Vânzătorului, responsabilitatea Vânzătorului pentru calitatea prestației, despre serviciile furnizate de Vânzător după vânzare și despre modalitatea și efectele retragerii din contract. Informațiile privind modul și efectele retragerii din contract, inclusiv dreptul de retragere din contract pentru consumator - sunt incluse în anexa nr. 1.
    4. 3.5.4 Până când Vânzătorul începe executarea comenzii:
     1. 3.5.4.1 Clientul își poate modifica comanda utilizând soluția tehnică disponibilă pe formularul de comandă electronic și parcurgând din nou întregul traseu al comenzii. Modificarea comenzii se face prin plasarea unei noi comenzi, care o înlocuiește pe cea anterioară. Orice eventuală plată efectuată de către Client este decontată în contul noii comenzi, iar în cazul unei plăți în plus, aceasta este returnată în contul bancar din care a fost efectuată plata.
     2. 3.5.4.2 Clientul își poate anula comanda prin selectarea opțiunii "anulează comanda" disponibilă pe pagina formularului electronic de comandă.
    5. 3.5.5 În cazul anulării comenzii de către Client, Vânzătorul va returna plata primită în termen de 3 zile lucrătoare. Restituirea plății se va face prin utilizarea aceleiași metode de plată utilizate de Client.
    6. 3.5.6 Termenul de livrare a comenzii este cuprins între 1 și 45 de zile lucrătoare de la data încheierii Contractului.
  4. 4. PLATA
   1. 4.1 Magazinul online oferă posibilitatea de a efectua plăți sub formă de cash on delivery, with payment to the account after delivery. Opțiunea de plată amânată este posibilă în situații convenite individual cu Vânzătorul.
   2. 4.2 Plata pentru Bunuri se face în modalitatea aleasă în timpul plasării comenzii pe formularul electronic de comandă.
   3. 4.3 Metodele de plată anticipată disponibile în prezent în Magazinul Online sunt disponibile la adresa https://www.marbosport.ro/rum-payments.html.
  5. 5. LIVRARE
   1. 5.1 Pe formularul de comandă electronică, Clientul selectează modalitatea de livrare prin bifarea alegerii făcute. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica metoda de livrare aleasă de Client fără costuri suplimentare pentru Client.
   2. 5.2 În cazul în care Bunurile nu sunt ridicate de către Client, ceea ce duce la returnarea Bunurilor către Vânzător - Vânzătorul poate renunța la contractul de vânzare. Retragerea din contract are loc prin transmiterea către Client a unei declarații sub forma unui e-mail.
   3. 5.3 În situația indicată la punctul 2, Vânzătorul va returna imediat Clientului plata primită pentru Bunurile achiziționate de Client.
   4. 5.4 4. Metodele de livrare disponibile în prezent în Magazinul Online sunt disponibile la adresa https://www.marbosport.ro/rum-delivery.html.
  6. 6. RETRAGEREA DIN CONTRACT - FORMULAR DE RETUR ELECTRONIC
   1. 6.1 Clientul care este un Consumator, care a încheiat un contract de vânzare la distanță, poate să se retragă din acesta în termen de câteva zile, fără a da niciun motiv. În cazul retragerii din contractul de vânzare la distanță - contractul este considerat ca fiind neîncheiat.
   2. 6.2 O persoană fizică care administrează o întreprindere individuală și care efectuează o achiziție neprofesională are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contract pe baza regulilor specificate în capitolele 6 și 7 din prezenții Termeni și condiții.
   3. 6.3 Comerciantul verifică dreptul de a prezenta o declarație de retragere din contract de către persoana menționată la punctul 2. Verificarea se realizează prin verificarea dacă contractul încheiat nu are caracter profesional pentru această persoană - care se realizează în special prin analiza codurilor PKD indicate în Centrala de Înregistrare și Informare a Întreprinderilor.
   4. 6.4 În cazul în care se recunoaște că achiziția bunurilor efectuată de către o persoană care conduce o întreprindere individuală în Magazin a avut un caracter profesional - Comerciantul va informa imediat, adică în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea unei declarații de retragere - persoana care a făcut declarația, că din cauza caracterului profesional al achiziției efectuate - aceasta nu are dreptul de a se retrage și, prin urmare, declarația de retragere din contract- nu va avea efecte juridice. În cazul în care, împreună cu declarația de retragere, s-a făcut o returnare fizică a bunurilor - bunurile vor fi trimise înapoi pe cheltuiala persoanei care face declarația și la adresa specificată anterior în comandă. Răspunsul comerciantului se dă prin aceeași metodă ca și cea folosită de persoana care a făcut declarația.
   5. 6.5 În cazul retragerii din contract - Vânzătorul suportă costurile de returnare a bunurilor.
   6. 6.6 Declarația consumatorului trebuie să exprime fără echivoc voința sa de a se retrage din contract; în special, consumatorul poate:
    1. 6.6.1 Să utilizeze formularul electronic de returnare disponibil pe site-ul web al magazinului online: https://www.marbosport.ro/returns-open.php. Vânzătorul va confirma imediat pe un suport durabil faptul că a primit declarația de retragere din contract transmisă prin intermediul formularului menționat mai sus;
    2. 6.6.2 Să se retragă din contract utilizând formularul de retragere, care este Anexa nr. 2 - prin trimiterea acestuia la adresa sediului social al Vânzătorului;
    3. 6.6.3 Vânzătorul va confirma imediat pe un suport durabil faptul că a primit declarația de retragere din contract transmisă în modul indicat la punctele 6.6.1 și 6.6.2 de mai sus.
   7. 6.7 Pentru a respecta termenul limită este suficient să trimiteți declarația înainte de expirarea acestuia.
   8. 6.8 Perioada de retragere din contract începe să curgă:
    1. 6.8.1 pentru contractul în executarea căruia Vânzătorul eliberează un bun, fiind obligat să își transfere proprietatea - de la preluarea bunurilor de către Consumator sau de către o terță parte indicată de Consumator către un alt transportator, iar în cazul unui contract care:
     1. 6.8.1.1 include mai multe articole, care sunt livrate separat, în loturi sau părți - de la luarea în posesie a ultimului articol, lot sau parte;
     2. 6.8.1.2 constă în livrarea regulată de bunuri pentru o perioadă de timp determinată - de la luarea în posesie a primului articol;
    2. 6.8.2 pentru alte contracte - de la data încheierii contractului.
   9. 6.9 Formularul declarației de retragere din contract (anexa nr. 2 la prezentul regulament) și informațiile privind exercitarea dreptului de retragere din contract (anexa nr. 1 la prezentul regulament) se furnizează consumatorului în forma electronică indicată la punctul 8 al punctului 3 din prezentul regulament.
   10. 6.10 Dreptul de retragere din contractul de vânzare la distanță nu este disponibil pentru consumator în legătură cu contractele menționate la articolul 38 din Legea poloneză din 30.05.2014. (Jurnalul de legi din 2019, punctul 134) privind drepturile consumatorilor, care include contractele:
    1. 6.10.1 în care prețul sau remunerația depinde de fluctuațiile de pe piața financiară, asupra cărora comerciantul nu exercită niciun control, și care pot apărea înainte de expirarea termenului de retragere din contract;
    2. 6.10.2 în cazul în care obiectul serviciului este un articol neprelucrat, produs conform specificațiilor clientului sau care servește la satisfacerea nevoilor sale individuale;
    3. 6.10.3 al cărui obiect al serviciului este un articol livrat în ambalaj sigilat, care nu poate fi returnat din motive de protecție a sănătății sau de igienă, dacă ambalajul a fost deschis după livrare;
    4. 6.10.4 al cărui obiect al serviciului este o înregistrare audio sau vizuală sau un program de calculator livrat în ambalaj sigilat, dacă ambalajul a fost deschis după livrare;
    5. 6.10.5 pentru furnizarea de conținut digital și licențe electronice care nu sunt stocate pe un suport durabil, dacă prestația a început cu consimțământul expres al consumatorului înainte de expirarea termenului de retragere și după ce comerciantul l-a informat cu privire la pierderea dreptului de retragere;
    6. 6.10.6 al cărei obiect este un bun care este supus unei deteriorări rapide sau care are o perioadă scurtă de viață utilă și în care obiectul prestației este un bun care, după livrare, este legat în mod inseparabil de alte bunuri datorită naturii sale;
    7. 6.10.7 pentru furnizarea de ziare, periodice sau reviste, cu excepția contractului de abonament;
    8. 6.10.8 încheiate prin licitație publică;
    9. 6.10.9 pentru furnizarea de servicii de cazare, altele decât cele în scop rezidențial, transportul de bunuri, închirierea de mașini, catering, servicii legate de petrecerea timpului liber, divertisment, evenimente sportive sau culturale, în cazul în care în contract se specifică ziua sau perioada de prestare a serviciilor;
    10. 6.10.10 în cazul în care obiectul serviciului este reprezentat de băuturi alcoolice, al căror preț a fost convenit la încheierea contractului de vânzare, a căror livrare nu poate avea loc decât după 30 de zile și a căror valoare depinde de fluctuațiile pieței, asupra cărora antreprenorul nu are niciun control;
  7. 7. EFECTELE RETRAGERII DINTR-UN CONTRACT DE VÂNZARE DE BUNURI
   1. 7.1 Vânzătorul, în termen de 14 zile de la data primirii declarației de retragere din contractul de vânzare de bunuri, va returna consumatorului toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costurile de livrare, corespunzătoare celei mai ieftine modalități de livrare oferite de vânzător.
    1. 7.1.1 Restituirea plății se face utilizând aceeași metodă de plată pe care a folosit-o consumatorul.
    2. 7.1.2 În cazul în care consumatorul, pentru a-și exercita dreptul de retragere - utilizează formularul de returnare electronică - fondurile sunt returnate în modul ales și în contul bancar furnizat de consumator.
   2. 7.2 Dacă Vânzătorul nu și-a propus să ridice el însuși bunurile de la Consumator, acesta poate reține returnarea plăților primite de la Consumator până când primește înapoi bunurile sau până când primește de la Consumator dovada returnării bunurilor, în funcție de evenimentul care se produce mai devreme.
   3. 7.3 Vânzătorul poate propune consumatorului să ridice el însuși bunul de la consumator. Cu toate acestea, în cazul în care Vânzătorul nu a făcut o astfel de propunere - Consumatorul trebuie să returneze articolul Vânzătorului (sau persoanei autorizate de Vânzător să îl ridice) imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la data la care s-a retras din contract. Pentru a respecta termenul, este suficient să trimiteți înapoi articolul înainte de expirarea termenului. Bunurile pe care consumatorul le returnează trebuie trimise la adresa sediului social al vânzătorului.
   4. 7.4 Consumatorul este răspunzător pentru reducerea valorii bunurilor care rezultă din utilizarea acestora într-un mod care o depășește pe cea necesară pentru a determina natura, caracteristicile și funcționarea bunurilor.
  8. 8. RECLAMAȚII
   1. 8.1 Vânzătorul este obligat să livreze Bunurile fără defecte fizice și juridice și este responsabil față de Client pentru defectele fizice și juridice ale Bunurilor achiziționate, pe baza principiilor prevăzute în Codul civil polonez.
   2. 8.2 În cazul în care Bunurile prezintă defecte fizice sau juridice, Clientul poate depune o reclamație la Vânzător în temeiul garanției pentru defecte:
    1. 8.2.1 prin intermediul unui formular electronic de reclamație;
    2. 8.2.2 într-o formă scrisă la adresa sediului social al Vânzătorului sau prin e-mail la adresa info@marbosport.ro.
    3. 8.2.3 În cerere trebuie să se precizeze defectul pe care, în opinia Clientului, îl au Bunurile, cererile față de Vânzător și, dacă este posibil - să documenteze respectivul defect și să prezinte o dovadă de cumpărare a Bunurilor din Magazinul Online. Vânzătorul este obligat să răspundă la reclamație în termen de 14 zile de la data primirii acesteia. În cazul în care Vânzătorul nu a răspuns în termenul menționat mai sus, se consideră că a luat act de reclamație. Termenul de mai sus nu se aplică în cazul reclamației în legătură cu care Clientul dorește să se retragă din contract. Răspunsul la reclamație este furnizat de către vânzător clientului în scris sau pe un suport durabil.
    4. 8.2.4 Etapele pe care trebuie să le parcurgă Clientul pentru a depune o reclamație, inclusiv modalitatea de livrare a bunurilor reclamate către Vânzător, sunt indicate în fiecare etapă în formularul electronic de reclamație. În cazul în care Clientul utilizează o altă modalitate de depunere a reclamației decât prin intermediul formularului electronic de reclamație - Vânzătorul va informa Clientul cu privire la etapele ulterioare ale procedurii de reclamație într-o manieră corespunzătoare modalității de depunere a reclamației.
    5. 8.2.5 În cazul în care Vânzătorul recunoaște reclamația ca fiind justificată: costurile de înlocuire, reparare, inclusiv costurile de expediere legate de reclamația bunurilor vor fi suportate de Vânzător.
    6. 8.2.6 Comerciantul va verifica dacă reclamația depusă de o persoană fizică care conduce o întreprindere individuală și care face o achiziție de natură non-profesională este de natură non-profesională pentru persoana respectivă. Verificarea se face prin analiza codurilor PKD indicate în Centrala de înregistrare și informare a întreprinderilor.
    7. 8.2.7 În cazul în care, în urma reclamației depuse de consumator, litigiul nu a fost soluționat, vânzătorul furnizează consumatorului o declarație pe suport de hârtie sau pe un alt suport durabil:
     1. 8.2.7.1 intenția de a solicita inițierea unei proceduri de soluționare extrajudiciară a litigiilor de consum sau consimțământul de a participa la o astfel de procedură, sau
     2. 8.2.7.2 refuzul de a participa la o procedură de soluționare extrajudiciară a litigiilor de consum.
  9. 9. PROPRIETATE INTELECTUALĂ
   1. 9.1 Clientul declară că nu deține niciun fel de drepturi de orice fel, inclusiv drepturi de autor sau drepturi conexe asupra Evaluării și declarațiilor postate de el, cu excepția dreptului de a utiliza Magazinul online în modul specificat în Regulament. Clientul nu are dreptul să înregistreze, să multiplice, să pună la dispoziție, să facă public sau să distribuie conținutul în niciun fel, cu excepția cazului în care acest drept rezultă din reglementările legale sau din Regulamente.
   2. 9.2 Clientul nu are dreptul de a interveni asupra conținutului, în special nu are dreptul de a interveni asupra conținutului, structurii, formei, graficii, mecanismului de funcționare sau a altor elemente ale Magazinului online.
   3. 9.3 Prin plasarea în Magazinul Online a Evaluării, care sunt opere în sensul Legii poloneze din 4.2.1994 privind drepturile de autor și drepturile conexe - Clientul acordă Vânzătorului o licență neexclusivă și gratuită, nelimitată în timp și teritoriu, de utilizare a acestor opere de către Vânzător, împreună cu dreptul de a acorda sublicențe Partenerilor Vânzătorului, ceea ce include punerea la dispoziția publicului a operei în așa fel încât oricine să aibă acces la ea în locul și în momentul ales de aceștia (Internet). Licența se acordă cu referire la toate domeniile de exploatare cunoscute la momentul acordării acesteia, în special la următoarele domenii de exploatare:
    1. 10.3.1 în cadrul înregistrării și multiplicării operei prin orice tehnică - în special prin imprimare, reprografiere, înregistrare magnetică sau digitală, adică prin utilizarea oricăror tehnici pe orice suport audiovizual sau vizual, în special pe discuri audiovizuale, CD-uri, discuri de calculator, într-o rețea multimedia, inclusiv pe internet și serviciile online aferente, precum și multiplicarea, înregistrarea, utilizarea pe internet, publicitatea, multiplicarea înregistrării în formă electronică în memoria calculatorului și în rețelele interne și externe,
    2. 10.3.2 utilizarea integrală sau a fragmentelor sau a oricăror elemente ale operei cu posibilitatea de modificare care rezultă din esența suportului internet dat - în toate publicațiile, în special online, digitale, în buletine informative și de informare, singure sau în combinație cu alte opere sau fragmente de opere; utilizarea integrală sau a fragmentelor pentru promovare și publicitate, în special sub formă de publicitate audio, audio, media.
    3. 10.3.3 în ceea ce privește circulația originalului sau a copiilor pe care este înregistrată opera - comercializarea, împrumutul, închirierea originalului sau a copiilor
    4. 10.3.4 în ceea ce privește distribuirea operei în alt mod decât cel specificat mai sus, către public reprezentarea, expunerea, expunerea, reproducerea, radiodifuzarea și retransmiterea, precum și către public punerea operei la dispoziția publicului în așa fel încât fiecare să aibă acces la ea în locul și în momentul pe care îl dorește,
    5. 10.3.5 utilizarea operelor în scopuri promoționale și de marketing;
   4. 9.4 Anularea contului de către client sau a evaluării în conformitate cu capitolul IX punctul 8 nu afectează valabilitatea licenței de mai sus.
  10. 10. DISPOZIȚII FINALE
   1. 10.1 Acești Termeni și condiții ale Magazinului Online se aplică începând cu 2013.01.01.
   2. 10.2 În cazul modificării sau anulării uneia dintre prevederile prezentului Regulament prin decizia unei autorități competente sau a unei instanțe judecătorești, celelalte prevederi rămân în vigoare și sunt obligatorii pentru Vânzător și Client.
   3. 10.3 Legea aplicabilă pentru soluționarea oricăror litigii legate de Regulament este legea poloneză. Astfel de litigii vor fi soluționate de o instanță de drept comun cu jurisdicție locală competentă. Clientul care este un consumator poate, de asemenea, să utilizeze modalități extrajudiciare de examinare a plângerilor și de urmărire a creanțelor. Toate informațiile privind modalitățile extrajudiciare de examinare a plângerilor și de exercitare a pretențiilor pot fi obținute pe site-ul web al Oficiului pentru Concurență și Protecția Consumatorilor la adresa: www.uokik.gov.pl. În același timp, dorim să vă informăm că procedurile indicate sunt de natură voluntară și ambele părți trebuie să fie de acord cu acestea.
   4. n baza Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013, vă informăm că o platformă online pentru soluționarea litigiilor dintre consumatori și comercianți la nivelul UE (platforma ODR) este disponibilă la adresa https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR este un site internet cu un ghișeu unic pentru consumatorii și comercianții care doresc soluționarea extrajudiciară a unui litigiu privind obligațiile contractuale care decurg dintr-un contract de vânzare sau de prestări de servicii online.
  11. ANEXA 1 - INFORMAȚII PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE
   1. 1. O persoană care conduce o întreprindere individuală și care efectuează o achiziție cu caracter neprofesional, adică rezultând în special din obiectul activității sale comerciale, pusă la dispoziție în baza dispozițiilor din Centrala de înregistrare și informare a întreprinderilor, are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contract în conformitate cu următoarele reguli. Aveți dreptul de a vă retrage din contract în conformitate cu următoarele reguli - Consumatorul. Consumatorul are dreptul de a se retrage din contract în temeiul următoarelor reguli. Aveți dreptul de a vă retrage din prezentul contract în termen de câteva zile, fără a da niciun motiv. Perioada de retragere expiră după 14 zile:
    1. 1.1 în cazul unui contract de vânzare, din ziua în care intrați în posesia bunurilor sau din ziua în care o terță parte, alta decât transportatorul și indicată de dvs;
    2. 1.2 în cazul unui contract care prevede transferul de proprietate a mai multor articole, care sunt livrate separat, din ziua în care intrați în posesia ultimului articol sau din ziua în care o parte terță, alta decât transportatorul și indicată de dumneavoastră, intră în posesia ultimului articol;
    3. 1.3 în cazul unui contract care impune obligația de a transfera proprietatea unor articole livrate în tranșe sau părți, din ziua în care intrați în posesia ultimului lot sau a ultimei părți sau din ziua în care o parte terță, alta decât transportatorul și indicată de dumneavoastră, intră în posesia ultimului lot sau a ultimei părți;
    4. 1.4 în cazul contractelor de livrare regulată de bunuri pentru o perioadă determinată, din ziua în care intrați în posesia primului articol sau din ziua în care o parte terță, alta decât transportatorul și indicată de dumneavoastră, intră în posesia primului articol;
    5. 12.1.5 în cazul contractelor de furnizare de servicii sau de conținut digital care nu sunt furnizate pe un suport durabil, din ziua încheierii contractului.
   2. 2. Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informați pe noi, MARBO Ulikowski Spółka Komandytowa, Boczna 41, 27-200 Starachowice, tel. , info@marbosport.ro
    despre decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract printr-o declarație neechivocă (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail).
   3. 3. Puteți utiliza modelul de formular de retragere, dar acest lucru nu este obligatoriu.
   4. 4. De asemenea, puteți completa formularul de returnare electronică disponibil pe site-ul web al magazinului online: https://www.marbosport.ro/returns-open.php. Dacă faceți uz de această opțiune, vă vom trimite imediat o confirmare de primire a retragerii dumneavoastră pe un suport durabil.
   5. 5. Pentru a păstra perioada de retragere, este suficient să trimiteți informații despre exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.
   6. 6. În cazul retragerii din prezentul contract, vă vom rambursa toate plățile primite de la dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare a bunurilor (cu excepția costurilor suplimentare rezultate din metoda de livrare aleasă de dumneavoastră, alta decât cea mai ieftină metodă obișnuită de livrare oferită de noi), imediat și, în orice caz, în termen de cel mult 14 zile de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă exercita dreptul de retragere din prezentul contract. Vă vom rambursa folosind aceleași metode de plată pe care le-ați utilizat în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care ați convenit în mod expres altfel.
   7. 7. În cazul contractelor care obligă la transferul proprietății bunurilor, în care nu ne-am oferit să preluăm bunurile în cazul retragerii din contract - ne vom abține de la returnarea plății până când vom primi bunurile sau până când ni se va furniza dovada returnării acestora, în funcție de care dintre acestea are loc mai întâi.
   8. 8. Vă rugăm să trimiteți înapoi articolul returnat MARBO Ulikowski Spółka Komandytowa, Boczna 41, 27-200 Starachowice imediat și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care ne-ați informat cu privire la retragerea dumneavoastră din prezentul contract. Termenul este respectat dacă trimiteți înapoi articolul înainte de expirarea termenului de 14 zile. Va trebui să suportați costurile directe de returnare a articolului.
   9. 9. Din cauza greutății și dimensiunilor bunurilor, în cazul retragerii din contract - returnarea bunurilor poate implica costuri mai mari decât cele de expediere obișnuită. Dacă doriți să utilizați serviciile companiilor de curierat, poate fi necesar să trimiteți bunurile pe un palet, ceea ce este mai scump decât o expediere obișnuită.
pixel